• Nederlands
  • English

indruk van Composieten@Inholland

Sinds 1988 is de hogeschool zich gaan bezig houden met Composieten. Dit is voortgekomen uit het lijm laboratorium na een miljoenen investering van de toenmalige opleiding Vliegtuigbouwkunde in Haarlem. Sinds die tijd is er voor de opleiding veel kennis opgebouwd en lijkt er heden steeds meer interesse te zijn voor composieten, ook buiten de luchtvaart industrie. Bekijk de film om een algemene indruk te krijgen van Composieten@Inholland.