• Nederlands
  • English

Project

De EU heeft met 34 procent een relatief hoog aandeel in de wereldwijde composietenindustrie. Dit dankzij het hoge technologische niveau. Nederland is hierin ook goed vertegenwoordigd.

Maar de sector staat onder druk door de economische crisis en de mondiale concurrentie. Om het hoofd boven water te houden zullen de Nederlandse mkb-bedrijven in de kunststofverwerkende industrie de productiekosten naar beneden moeten brengen.
(Gedeeltelijke) procesautomatisering van composietproducten is een mogelijke oplossing.  Het produceren van composietproducten (vezelversterkt kunststof) gebeurt namelijk veelal op ‘ambachtelijke’ wijze; er komt veel handwerk bij kijken. Dit is arbeidsintensief en de kwaliteit is niet altijd consistent.

Daarnaast wordt er veel ‘open mal’ geproduceerd. Dit geeft mogelijk gezondheidsproblemen en minder kwaliteit dan gesloten-mal technieken. Een belemmering voor de overstap naar gesloten-mal technieken is een aanzienlijke hoeveelheid extra werk, omdat er diverse hulpmiddelen, zoals vacuümfolie en stromingsmedia in de mal moeten worden aangebracht.

Hogeschool Inholland (Lectoraat Groot Composiet en het Composietenlab) werkt samen met andere kennisinstellingen en het MKB, aan het verlagen van de drempel naar geautomatiseerd produceren van composieten en composietproducenten ondersteuning te bieden om op een hoger technische niveau te kunnen concurreren.

De doelstelling is om praktijkgericht onderzoek te doen naar mogelijkheden om het vacuüminfusieproces vergaand te automatiseren en kennis daarvan over te dragen.
De hoofdvraag die centraal staat in dit project is:

  • "Welke (combinaties van) innovatieve technologieën zijn mogelijk om het vacuüminfusieproces voor het vervaardigen van composietproducten vérgaand te automatiseren en daarmee kosten te reduceren?"

Om de onderzoeksthema's te bepalen is een inventarisatie gemaakt van de huidig toegepaste processtappen. Alle relevante parameters en beschikbare automatisering technieken zijn daarin meegenomen met als resultaat de Blauwdruk; het ideaal beeld om te produceren door enkel op één knop te drukken.

Uit de eerste projectfase is naar voren gekomen dat procestijd, product- en procescomplexiteit en serie grootte invloed hebben op de overweging om te automatiseren.

Daarnaast zijn er voor veel processtappen al automatiseringsmogelijkheden beschikbaar. Echter zijn de processtappen niet geïntegreerd of sluiten niet op elkaar aan.

De volgende stappen in het project zijn:

  • het integreren van processtappen;
  • het ontwikkelen van een demonstratie model; en
  • vast stellen van de economische haalbaarheid

Deze stappen worden uitgevoerd door het betrekken van de partners, overige bedrijven en het onderwijs.