• Nederlands
 • English

Partners

Hogeschool Inholland

Wij bieden goed gestructureerd, uitdagend en degelijk onderwijs. Studenten en medewerkers krijgen daarbij ruimte om te presteren en zich te onderscheiden. Onze docenten stimuleren de studenten om met een onderzoekende blik creatieve, integrale oplossingen aan te dragen voor actuele vraagstukken uit de praktijk. We leggen de lat hoog en streven naar een goede balans tussen passende begeleiding en zelfstandigheid. Dit doen wij in een prettige leeromgeving op al onze locaties verspreid over de Randstad.

Als kennispartner werken wij samen met ondernemers, non-profitorganisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen om toepasbare kennis te ontwikkelen. Op die manier leiden wij professionals op, die straks in staat zijn op hoog niveau een beroep uit te oefenen en klaar zijn voor de toekomst. Zo ontwikkelen onze studenten zich tot verantwoordelijke en kansrijke professionals. Vakmensen met een reflectieve kijk op zichzelf en een respectvolle kijk op de maatschappij.

Fontys Hogeschool

Kennis wordt opgebouwd in eigen onderzoek en in projecten met de industrie. De kenniskring rond het lectoraat is opgebouwd uit verschillende studierichtingen. De projecten worden uitgevoerd door medewerkers van het lectoraat en docenten uit de kenniskring, aangevuld met zoveel mogelijk studenten. Op deze wijze wordt de kennis zo direct mogelijk in het onderwijs gebruikt. Het lectoraat is verder betrokken in ontwikkeling van minoren en lesmodulen. Uiteraard is de kennis ook voor de industrie en andere onderwijsinstelling beschikbaar. We richten ons met name op het MKB voor nieuwe projecten.

Bright Composites

Bright Composites is een producent van rotorbladen voor windturbines met een vermogen tot 1MW. Deze bladen, variërend in lengtes van 5 tot 30m, worden gemaakt via het vacuüm-infusie proces. 

Het produceren van deze relatief grote composietconstructies is nog grotendeels een handmatig proces; met name de materiaalvoorbereiding en de malvulling (lay-up) vergen erg veel manuren (ca. 50-60% van het totaal). Bright Composites hoopt door deelname aan het RAAK-mkb project, via automatisering van het vacuüm-infusie proces, een aanzienlijke reductie in de arbeidskosten te kunnen realiseren.

Daarnaast hoopt Bright Composites via automatisering, het kwaliteitsniveau van geïnfuseerde rotorbladen naar een hoger en constanter plan te tillen (minder materiaalverbruik, reductie in gewichts- en zwaartepuntsvariaties, minder herstelwerk).

Euroresins

Euroresins is een vooraanstaande Europese distributeur van hoogwaardige grondstoffen en materialen voor de composiet industrie.  De professionele organisatie heeft vestigingen in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Italië en Scandinavië en beschikt over betrouwbare logistiek, technische expertise en knowhow.

Euroresins Benelux vertegenwoordigt  gerenommeerde principalen zoals  Aliancys (voorheen DSM Composite Resins) met Polyester- en Vinylesterharsen, BüfaComposite Systems met o.a. gelcoats, lijmpasta’s, brandvertragende systemen en machines, Akzo Nobel met uithardingsmiddelen, 3A Composites met Airex & Baltek kernmaterialen, Dipex met woven rovings en multiaxialen, Changhai met glasmatten en rovings, Stoner (Specialty Products Co) met losmiddelen en DK Holdings met machines en diamant gereedschappen. Daarnaast bestaat het programma uit een breed pakket aan hulpstoffen en andere benodigdheden.

Euroresins doet mee aan het RAAK project omdat zij het belangrijk vindt dat de toepassingen in de composiet  industrie naar een hoger plan gebracht worden. Daarnaast vindt  zij het van belang om samen te werken met Hogescholen en Universiteiten om zodoende  praktijk kennis over  te dragen en ondertussen mee te werken aan innovatieve ideeën, om zodoende voorop te blijven lopen met de nieuwe technologische ontwikkelingen.

Rolan Robotics

Rolan Robotics is gespecialiseerd in robotsystemen voor industriële toepassingen. Met meer dan 600 geleverde robotsystemen, zoals lasrobots en handlingrobots in de metaalsector maar ook de "food" en  de "non-food" industrie is Rolan Robotics B.V. één van de grootste spelers in de Benelux. Het leveringsprogramma bestaat uit lasrobotinstallaties van OTC en complete installaties met daarin handlingrobots van OTC, Stäubli, Kuka en Fanuc.

Daarnaast is Rolan Robotics veel actief betrokken bij onderzoeks en ontwikkelings projecten waarbij wordt samengewerkt met kennisinstellingen en gespecialiseerde bedrijven.

Schaap Composites

Composiet en composietproducten zijn al ruim 35 jaar de specialiteit van Schaap Composites. Als specialist op het gebied van vezelversterkende kunststof (composiet) kunnen wij verschillende composietproducten ontwikkelen en vervaardigen. Bij het werken met composiet worden door Schaap Composites de modernste technieken en meest recente productiemethodes toegepast.

Innovatie staat hoog in ons vaandel. Naast jachtbouw, het vervaardigen van onderdelen voor de superyacht industry en reparatie en onderhoudswerkzaamheden aan pleziervaartuigen heeft Schaap Composites in de afgelopen 3 jaar een methode ontwikkelt om composiet bruggen te bouwen. Composiet heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van beton en staal zoals lichtgewicht, onderhoudsvrij en duurzaam. Composiet is daarmee bijzonder geschikt voor het vervaardigen van bruggen in stedelijke en recreatiegebieden. Hierdoor beweegt Schaap Composites zich nu ook verdienstelijk in de wereld van de weg- en waterbouw.

Twenco CME

Twenco CME (Composite Manufacturing Equipment) is gespecialiseerd in productie middelen voor het maken van windturbine rotorbladen en de composiet industrie in het algemeen.
Van software en elektronica voor het controleren van de productie processen tot en met bewerkingscentrums voor het zagen, frezen en boren van wieken.
Van klein producten tot en met de hele grote Offshore Megawatt turbine bladen, van meer dan 4 meter diameter en lengtes van 80 meter plus.

Binnen dit project zullen we ons vooral inzetten voor het automatiseren en monitoren van proces en kwaliteit rond de matrijs.
Hars mengen, vacuüm, infusie, verwarmen, de verandering van vloeistof naar vast en de uiteindelijke eindkwaliteit.

De samenwerking met partners die vanuit verschillende gezichtspunten naar automatisering oplossingen zoeken, stimuleert ons om daarvoor oplossingen te bedenken.
We hopen dat met onze expertise in het verwarmen/uitharden van composiet, in combinatie met slimme software en sensoren, zal leiden naar een optimale procesbeheersing.

Ons project uitdaging is:
Het hele proces onder één knop te kunnen beheersen, zonder dat de factor mens daar voor nodig is.
Zo snel mogelijk te kunnen produceren met een gewaarborgde kwaliteit.
Zelf lerend en met minimale energie.

NHL - Research Group Renewable Resources (RGRR)

Kenniscentrum Duurzame Energie is ontstaan uit het gesubsidieerde project HotSpot Duurzame Energie (HSDE). Het kenniscentrum Duurzame Energie bevordert de samenwerking tussen kennisinstellingen en het midden- en kleinbedrijf en richt zich op het ontwikkelen van kennis en het vertalen van deze kennis in economische bedrijvigheid op het gebied van duurzame energie en technologie.

Onderzoekslijnen
Doel is het zoeken, verbinden, ontwikkelen, borgen en valoriseren van kennis op gebied van duurzame energie en technologie in nieuwe concepten, producten, processen en diensten.

Drie onderzoekslijnen staan centraal:

 • Onderzoek en ontwikkeling van PV technologie
 • Onderzoek en ontwikkeling van technologie op het vlak van Elektrische Mobiliteit
 • Onderzoek en ontwikkeling ten aanzien van implementatiefactoren

Samenwerking

Met het oog op een geïntegreerde kennisontwikkeling en onderzoek werkt het kenniscentrum nauw samen met andere NHL- lectoraten, zoals Zonnestroom en Vervoer, Windenergie en Computer Vision.

Theuws Polyester

Theuws Polyester is een jonge organisatie die zich heeft toegelegd op de productie van uiteenlopende polyester producten. Hoofdzakelijk worden seriematig eindproducten en halffabricaten vervaardigd. Uiteraard zijn enkelstuks, modellen- en mallen bouw ook mogelijk.
Hoofdzakelijk wordt geproduceerd voor de automotive sector, de nautische industrie en de bouwnijverheid.
Door de beheersing van een breed scala aan technieken om tot het gewenste eindproduct te komen bieden wij U voor nagenoeg elk probleem een oplossing.

van.eko

We zijn op een missie om unieke, innovatieve en duurzame materialen te integreren in nieuwe mobiliteitsoplossingen. Met inspiratie van het verleden en onze visie voor een duurzame toekomst willen we verleiden tot een duurzamere levensstijl.

Leef vandaag, geef om morgen.
Een toekomst waarin het stadsleven centraal staat, waarin we bewust omgaan met onze grondstoffen en een symbiose vormen met ons eco-systeem. Een toekomst met schone mobiliteit en bewuste/circulaire omgang van grondstoffen als de standaard.

Promould

Modelbouw / Composieten / Prototyping

 • Modelbouw

Van eenvoudige handvormmodellen tot complexe modelinrichtingen, wij ontwerpen, simuleren en produceren diverse soorten gereedschappen voor gieterijen op basis van toegeleverde producttekeningen.
Reverse Engineering
Door middel van handmatig inmeten en laserscannen worden bestaande producten omgezet naar een volwaardig 3D CAD model. Dit model kan vervolgens worden gebruikt om het ontwerp aan te passen of om er een productie model van te maken.

 • Composieten

Modellen (pluggen) en directmallen worden in diverse uitvoeringen gemaakt. Afhankelijk van de eisen die aan de tooling worden gesteld wordt een keuze gemaakt in het materiaal. Alle mallen worden door ons uitgewerkt en vervaardigd. De mallen worden bewerkt op onze CNC-aangestuurde freesmachines.

 • Prototyping

De belangrijkste reden om het prototype te maken is om te zien hoe het product functioneert. Daarbij kun je controleren of er nog fouten in het ontwerp zitten.
CNC frezen is een volwaardige optie voor Rapid Prototyping en Rapid Manufacturing. Door te werken met een uitgebreid CAD/CAM systeem en 5-assige freesmachines kunnen complexe producten snel en nauwkeurig gemaakt worden.

Deen Polyester

Deen Polyester BV is opgericht op 25-02-2009 te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32147449. Deen Polyester is een productiebedrijf dat zich al jaren bezig houd met de productie van een breed scala aan producten. Er vindt serie productie plaats, maatwerk en eenmalige projecten. Bij de productie kan gebruikt gemaakt worden van diverse technieken zoal vacuüm onder folie, handlamineren, spuiten, injectie technieken etc. Wij werken met de beste vakmensen uit de branche en kunnen ook hoogwaardige technieken aan, deze worden voornamelijk toegepast bij de projecten. De algemeen directeur is Ron Salden ( al jaren ervaring in Polyester productie in Limburg). De bedrijfsleider de heer Frans Stokkentreeff is al jaren verbonden aan Deen Polyester BV.

Een greep uit ons assortiment: 

Serie productie

 • dakopstanden voor lichtkoepels in alle vormen en met diverse optie van 40 cm tot 300 cm en maatwerk koepels in grotere maten.
 • putten - polyester putten met op maat gemaakte aansluitingen en verbindingen

Maatwerk productie

 • Polyester behuizingen voor windmolens (Repower, GE, Harakosan etc.)
 • Polyester behuizingen t.b.v. waterbeheer (Hydron)
 • Polyester zit- voetkuipen voor grasmaaiers (John Deere)

Projecten:

 • Hovercraft renovatie
 • Leaves voor de Olympische spelen te Londen
 • Flightsimulator voor Thales UK
NLR

Het NLR vertaalt wetenschappelijke kennis naar slimme technologische ideeën op basis waarvan de industrie concrete en concurrerende producten kan ontwikkelen. Het dient dus als een intermediair tussen universiteiten en bedrijven. Het NLR levert ook materialen voor de ontwikkeling van beleid van de ministeries die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de milieuaspecten van het luchtverkeer. Het NLR genereert 75% van zijn omzet uit betaalde opdrachten uit Nederland en andere landen, van overheden tot en met vliegtuigfabrikanten, en van klanten uit zowel de militaire als civiele luchtvaart. Ongeveer de helft van de industriële activiteiten van het NLR wordt uitgevoerd in opdracht van MKB’s. 

 

CompositesNL / VKCN

De Vereniging Kunststof Composieten Nederland (VKCN) is de brancheorganisatie voor bedrijven en instellingen die actief zijn in de Nederlandse kunststof composieten industrie. De VKCN streeft naar een sterke positie door het bevorderen van de toepassingen van kunststof composieten.

Bij de VKCN staan de volgende doelstellingen centraal:

 1. Bundelen van de krachten (samenwerking) van de kunststof composieten industrie
 2. Faciliteren en ondersteunen van de bij de aangesloten bedrijven
 3. Bevorderen van zinvolle toepassingen van kunststof composieten
 4. Belangenbehartiging naar overheden en andere stakeholders: aandacht voor mens (people), milieu (planet), economie/markt (profit) en innovatie(technologie)
 5. Realiseren van kennisoverdracht en informatie-uitwisseling. 
TU Delft - Structural Integrity & Composites (SI&C) research group

Structural Integrity & Composites (SI&C) research group. The SI&C group closes the loop from design to realization by focusing on research related to the manufacturing, maintaining, and repairing aerospace structures. Aerospace structures will degrade over time and eventually fail as a result of regular use (fatigue), corrosion, wear, ageing, and accidental damage over their lifetime. Furthermore, these processes are intimately linked to the starting conditions of the structure (ie: manufacturing) and variations in individual aircraft usage. This defines the three research pillars of the group: Fatigue, Damage Tolerance, and Durability; Manufacturing; and Non-destructive Testing and Structural Health Monitoring. The mandate of the research group is to increase our knowledge within and bridging between these three pillars for metal, composite, and hybrid aerospace structures. Doing so will equip the next generation of structural designers with the knowledge and knowhow to safely optimize aerospace structures to their limit. Please take the time to explore the people and research activities within our research group.

Polyworx

Polyworx develops and licenses the RTM-Worx flow simulation software for Resin Transfer Moulding and Vacuum Infusion. We also implement Controlled Vacuum Infusion technology for our customers, including on-site training. Our RTM-Worx software makes it possible to do the experiments on the PC instead of in the mould and continues to be very accurate. Several projects are documented on this site for interested composite related manufacturers and universities.

The main activities of Polyworx are:

Development, licensing and support of software tools for the plastics processing industry.
Transfer of knowledge and technology about optimisation of injection processes in general and specifically the Controlled Vacuum Infusion process.
Our most important software product is RTM-Worx, for the simulation of the Resin Transfer Moulding and Controlled Vacuum Infusion processes. The implementation of the Controlled Vacuum Infusion process currently is our most important service.